Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Hanukeii

 

LES VILKÅR Disse forholdene nøye

 

Disse generelle vilkårene regulerer uttrykkelig forholdet mellom Indicom Europa 2015 sl (selskap som eier varemerket Hanukeii) med registrert kontor på Calle Zurbano 41, Bajo izquierda 28010, Madrid og med CIF ESB87341327 og tredjepart (heretter "brukere") som registrerer seg som brukere og / eller kjøper produkter gjennom nettstedets nettbutikk offisiell hjemmeside til Hanukeii (http://www.hanukeii. Med", heretter" Butikken ").

 

2. BRUKERENS FORPLIKTELSER

2.1 Brukeren godtar generelt å bruke Butikken, å kjøpe Produktene og å bruke hver av butikkens tjenester flittig, i samsvar med lov, moral, offentlig orden og bestemmelsene i disse Generelle betingelser, og du må også avstå fra å bruke dem på noen måte som kan hindre, skade eller forringe normal bruk og glede av butikken for brukere, eller som kan skade eller forårsake skade på varene og rettighetene til Hanukeii, dets leverandører, brukere eller generelt fra tredjepart.

 

3. PRODUKTER OG PRISER

3.1         Hanukeii forbeholder seg retten til når som helst å bestemme produktene som tilbys brukere via butikken. Spesielt kan du når som helst legge til nye produkter til de som tilbys eller inngår i butikken, med det underforstått at med mindre annet er angitt, vil slike nye produkter være underlagt bestemmelsene i disse generelle vilkårene. På samme måte forbeholder det seg retten til å slutte å tilby eller legge til rette for tilgang og bruk når som helst og uten forvarsel om noen av de forskjellige produktklassene som tilbys i butikken.

 

3.2 Produktene som er inkludert i butikken vil korrespondere på en mest mulig pålitelig måte som nettvisningsteknologien tillater produktene som faktisk tilbys. Produktets egenskaper og deres priser vises i butikken. Prisene som er oppgitt i butikken er i euro og inkluderer ikke moms, med mindre annet er angitt.

 

4. PROSEDYRE OG BETALINGSFORM FOR PRODUKTENE

4.1 Innen en maksimumsperiode på tjuefire (24) timer, Hanukeii vil sende en e-post til brukeren som bekrefter kjøpet. Nevnte e-post vil tilordne en innkjøpsreferansekode, og vil detaljere kjennetegnene på produktet, dets pris, fraktkostnader og detaljer om de forskjellige alternativene for å betale for produktene til Hanukeii.

 

4.2 Brukeren som kjøper et produkt gjennom butikken, må betale via betalingssystemene som er spesifikt beskrevet i butikken.

 

4.3         Indicom Europe 2015 sl Den vil arkivere de elektroniske dokumentene der kontrakten er formalisert, og sende en kopi til brukeren når kjøpet er gjort. Kontrakten vil bli laget på spansk.

 

4.4 Ordrebekreftelsen sendt av Hanukeii Den er ikke gyldig som faktura, kun som kjøpsbevis. Fakturaen som tilsvarer den blir sendt med produktet.

 

5. TILBAKETAKSRETT

5.1 Brukeren har en angrerett som han kan kontakte Hanukeii via e-post på følgende adresse: kontakt @ hanukeii.com og avstå fra kjøpet innen en periode som ikke overstiger syv (7) virkedager, regnet fra mottakelse av produktet. Produktet må sendes sammen med behørig utfylt returark og en kopi av følgeseddelen eller fakturaen, behørig utfylt, og den direkte kostnaden for å returnere produktet bæres av bruker-kjøper. Nevnte retur vil bli gjort i samsvar med instruksjonene som Hanukeii Informer brukeren som svar på deres varsel om utmeldingsøvelsen. Brukeren må returnere produktet innen en maksimum periode på syv (7) dager fra Hanukeii angi form for retur.

 

5.2 Uttaket innebærer tilbakebetaling av det betalte beløpet. For å gjøre dette må kunden oppgi nummeret og innehaveren av kredittkortet som returneres til på returarket Hanukeii Du må betale. Betegnelsen for nevnte betaling vil bli fastsatt i loven.

 

5.3 Angreretten kan ikke utøves når produktet ikke returneres i originalemballasjen og når produktet ikke er i perfekt stand.

 

6. KUNDESERVICE

6.1 For enhver hendelse, krav eller utøvelse av deres rettigheter, kan brukeren sende en e-post til adressekontakten @ Hanukeii. Com.

 

7. HJEMLEVERANSETJENESTE

7.1 Det territoriale omfanget av salg gjennom butikken er eksklusivt for EUs territorium, så leveringstjenesten vil bare være for det territoriet. Produktene som er kjøpt gjennom butikken vil bli sendt til leveringsadressen som brukeren angir når betalingen er bekreftet, og den maksimale leveringsperioden er tretti (30) dager som er fastlagt som standard i loven.

 

7.2 Leveringstjenesten til Hanukeii Det utføres i samarbeid med forskjellige logistikkaktører med anerkjent prestisje. Bestillinger vil ikke bli servert i postbokser eller på hotell eller andre ikke-permanente adresser.

 

7.3 Fraktkostnadene er ikke inkludert i prisen på produktene. På tidspunktet for anskaffelsen av produktet vil brukeren bli informert om den eksakte fraktkostnaden.

 

8. INTELLEKTUELL OG INDUSTRIELL EIENDOM

8.1 Brukeren erkjenner at alle elementene i butikken og hvert av produktene, informasjonen og materialene i den, merkene, strukturen, utvalget, arrangementet og presentasjonen av innholdet, og dataprogrammene som brukes i forhold til dem, er beskyttet av immaterielle og industrielle eiendomsrettigheter til Hanukeii eller fra tredjeparter, og at de generelle vilkårene ikke tilskriver den med hensyn til nevnte industrielle og immaterielle rettigheter noen annen rettighet enn de som er spesifikt tenkt på det.

 

8.2 Med mindre autorisert av Hanukeii eller som tilfellet er av tredjepartsinnehavere av tilsvarende rettigheter, eller med mindre dette er lovlig tillatt, kan Brukeren ikke reprodusere, transformere, modifisere, demontere, omvendt ingeniør, distribuere, leie, låne ut, gjøre tilgjengelig eller tillate offentlig tilgang gjennom noen form for offentlig kommunikasjon av noen av elementene nevnt i foregående ledd. Brukeren må bruke materialene, elementene og informasjonen han får tilgang til gjennom bruken av butikken bare for sine egne behov, og tvinger seg til ikke å utføre, direkte eller indirekte, en kommersiell utnyttelse av materialene, elementene og informasjonen som er oppnådd gjennom det samme.

 

8.3 Brukeren må avstå fra å unngå eller manipulere noen tekniske enheter etablert av Hanukeii eller av tredjepart i butikken.

 

9. DATABESKYTTELSE

9.1 I samsvar med lov 15/99 LOPD, informerer vi deg om at dine personopplysninger og annen informasjon gitt via registreringsskjemaet, så vel som fra de utførte transaksjonene, vil bli inkludert og oppbevart i en fil for behandling, eid av Hanukeii, så lenge avbestillingen ikke blir bedt om. Behandlingen vil være bestemt til utvikling og utførelse av salget, personlig tilpasset oppmerksomhet til produktene og tjenestene det skaffer seg og forbedring av nevnte oppmerksomhet, samt markedsføring av egne produkter og tjenester og de fra tredjeparts tilknyttede selskaper Hanukeii.

På samme måte blir du informert om at dataene dine blir gjort tilgjengelig for tilknyttede selskaper for de angitte formålene. Hanukeii Den vil behandle disse dataene med den største konfidensialitet, være den eneste og eksklusive mottakeren av dem, og ikke utføre oppdrag eller kommunikasjon til andre parter enn de som er indikert i gjeldende regelverk.

Brukeren autoriserer uttrykkelig henvisningen, selv på elektronisk måte, ved Hanukeii og av de nevnte enhetene, av kommersiell kommunikasjon og kampanjetilbud og konkurranser. □ ja, jeg godtar.

 

9.2 Brukeren kan når som helst utøve rettighetene til tilgang, retting, motstand eller kansellering ved å kontakte Hanukeii, via e-post adressert til kontakt @ Hanukeii.com, vedlegge en kopi av NIF eller erstatningsidentifikasjonsdokument.

9.3. Svar merket med * i registreringsskjemaet er obligatoriske. Ikke-svaret ditt vil forhindre at kjøpet av de valgte produktene blir gjort.

 

10. PASSORD

10.1       Hanukeii Det vil lette bruken av personlige passord for brukeren som registrerer seg som sådan på nettstedet. Disse passordene vil bli brukt for å få tilgang til tjenestene som tilbys via nettstedet. Brukeren må oppbevare passord under sitt eneste ansvar i den strengeste og mest absolutte konfidensialitet, og derfor anta hvor mange skader eller konsekvenser av noe slag som følger av brudd eller avsløring av hemmeligheten. Av sikkerhetsmessige årsaker kan passordet for telematisk tilgang til tjenestene knyttet til nettstedet når som helst endres av brukeren. Brukeren samtykker i å varsle Hanukeii øyeblikkelig uautorisert bruk av passordet ditt, samt tilgang fra uautoriserte tredjeparter til det.

 

11. COOKIES

11.1       Hanukeii bruker informasjonskapsler for å forbedre sine tjenester, forenkle navigasjon, opprettholde sikkerhet, verifisere brukerens identitet, lette tilgang til personlige preferanser og spore deres bruk av butikken. Informasjonskapsler er filer installert på datamaskinens harddisk eller i nettleserens minne i mappen som er forhåndsinnstilt av brukerens datamaskinoperativsystem for å identifisere deg.

 

11.2 Hvis brukeren ikke vil at en informasjonskapsel skal installeres på harddisken, må de konfigurere Internett-surfeprogrammet slik at det ikke mottar dem. På samme måte kan brukeren fritt ødelegge informasjonskapslene. I tilfelle brukeren bestemmer seg for å deaktivere informasjonskapsler, kan kvaliteten og hastigheten på tjenesten reduseres, og til og med mister de tilgangen til noen av tjenestene som tilbys i butikken.

 

12. GJELDENDE LOV OG JURISDIKSJON

Disse generelle forholdene er underlagt spansk lov. Eventuell kontrovers som måtte oppstå som følge av tolkningen eller henrettelsen som kan oppstå i forhold til gyldigheten, tolkningen, oppfyllelsen eller oppløsningen av denne kontrakten, vil bli forelagt jurisdiksjonen og konkurransen til domstolene og domstolene i Madrid, med avkall på enhver jurisdiksjon som kan samsvare til brukeren, forutsatt at gjeldende lovgivning tillater det.